Túi nhựa PE - Túi PP - Màng chít PE - Hạt chống ẩm - Dây đai - Màng bảo vệ bề mặt

Màng chít PE

Màng cuộn PE

Màng cuốn PE

Màng cuốn PE


Màng chít màu trắng

Màng chít màu trắng


Màng chít PE 3,8kg

Màng chít PE 3,8kg


Mua màng PE ở đâu?

Mua màng PE ở đâu?


Màng chít màu xanh

Màng chít màu xanh


Màng chít lõi nhựa

Màng chít lõi nhựa


Màng chit cuốn tay

Màng chit cuốn tay


Màng chít khổ nhỏ

Màng chít khổ nhỏ


Màng chít phòng sạch

Màng chít phòng sạch


Màng chit PE màu

Màng chit PE màu


Màng bọc hàng

Màng bọc hàng


Màng quấn Spa

Màng quấn Spa


Màng PE cuốn máy

Màng PE cuốn máy


Màng chít PE 2,4kg

Màng chít PE 2,4kg


Màng chít PE 15kg

Màng chít PE 15kg


Màng chít màu đen

Màng chít màu đen


Màng bọc thực phẩm

Màng bọc thực phẩm


Màng chít khổ rộng

Màng chít khổ rộng